סיפורי חז"ל

הבוסתן

רבי שמעון בר יוחאי - ל"ג בעומר

"רב גידל אמר: האומר שמועה בשם אומרה יראה בעל שמועה כאילו עומד לנגדו". קבוצת ילדים יוצאת לטיול בעקבות רבי שמעון בר יוחאי, לומדת את תורתו וזוכה לעבור לתקופתו של רשב"י. הילדים אף זוכים לפגוש את רבי שמעון ולראות את הניסים שהתרחשו עימו. הסרט הופק בשיתוף בית ספר עילאי בניהולו של הרב משה פיק

הניסיון

בטן תחסר

אתרוגים שווים זהב

שלמה הסוחר העשיר ירד מנכסיו ולאחר שלא נשאר לו מאומה, הוא אוסף אתרוגים כדי להביא אותם מתנה לילדיו. כיצד הצילו האתרוגים את חייו של המלך והפכו את גלגל ההצלחה של שלמה?

ארץ ישראל דוחה גויים

שני גויים רוצים לשתול ולזרוע .ובטוחים שהאדמה בארץ תצמיח להם יבול רב ?אך מה קורה כאשר ארץ הקודש דוחה גויים

האבן הטובה

תלמידיו של רבי שמעון בן שטח רוצים לסייע לו בעבודתו ורוכשים מערבי חמור שיסייע לו. אך מה קורה כאשר על צוואר החמור מתגלית אבן יקרה? למי היא שייכת?

דלתות ניקנור

ניקנור מכין דלתות מיוחדות ויקרות שיפארו את בית-המקדש, ומעביר אותן בספינה לארץ ישראל. אך מה קורה כאשר פורצת סערה בים, והמלחים רוצים להשליך את הדלתות לים?

שלושת הגרים

בכמה מעלות

המתנה היקרה

מלך פרס שלח לרבי יהודה הנשיא אבן יקרה וציפה לקבל בחזרה מתנה ששוויה יהיה לא פחות מהאבן היקרה שהוא שלח. מה הופתע מלך פרס לקבל......

החסיד שלא הפסיק תפילתו

שר חשוב פוגש ביהודי , ומברך אותו לשלום. אולם , היהודי ,עומד באמצע תפילת שמונה עשרה,ואינו יכול לענות לו. השר כועס ומאיים, האם יפסיק היהודי את תפילתו?

החייט והדג

הבימה הגבוהה

הקוץ שהציל

ראובן ממהר לרוץ להפלגה בים לרגל עסקיו. אך מה קורה כאשר קוץ נתקע ברגלו ומשבש לו את כל התוכניות?

הצוואה

הספנים הישרים

שני ספנים נוסעים להפליג אל מעבר לים. ר' גמדא מבקש מהם שיקנו משהו לילדיו. הם רוכשים קוף ,אך הוא בורח מהם,והם מנהלים אחריו מרדף. בסופו הם מגלים אוצר-למי שייך האוצר, לספנים או לרב גמדא?

שכר פרנסים

התיבה המופלאה חלק 1

סיפורי חז"ל היוו מאז ומעולם מקור להקניית מידות טובות , ולהוראה כיצד לנהוג בפועל בעבודת ה'. למאור וארז , שני חברים מופיעה תיבה עתיקה שדרכה הם רואים סיפורי חז"ל מרתקים, ועל ידי הסיפורים לומדים לתקן את מידותיהם . פרק ראשון: מה קרה לעשיר שהתגאה בעושרו? וכיצד מסר אלישע את נפשו על מצוות תפילין?

התיבה המופלאה חלק 2

בסיפורים: 1.שלך ושל אחרים. 2.עצתו של סוחר. סיפורי חז"ל היוו מאז ומעולם מקור להקניית מידות טובות, ולהוראה כיצד לנהוג בפועל בעבודת השם. למאור וארז, שני חברים, מופיעה תיבה עתיקה שדרכה הם רואים סיפורי חז"ל מרתקים, ועל ידי הסיפורים לומדים מאור וארז לתקן את מידותיהם. מה קורה לאדם שלא מתחשב בזולתו ומשליך אבנים לרשות הרבים. ומה עלה בגורלו של פונדקאי ערמומי, שנתקל ביהודי פיקח.

התיבה המופלאה חלק 3

בסיפורים: 1.לפנים משורת הדין. 2.אח טוב. סיפורי חז"ל היוו מאז ומעולם מקור להקניית מידות טובות, ולהוראה כיצד לנהוג בפועל בעבודת השם. למאור וארז, שני חברים, מופיעה תיבה עתיקה שדרכה הם רואים סיפורי חז"ל מרתקים, ועל ידי הסיפורים לומדים מאור וארז לתקן את מידותיהם. כיצד נהג רבה בר חנה כשסבלים שברו את כד היין היקר שלו. וכיצד ניצל ר' מאיר משודדים בזכות שמירת חוקי התורה.

התיבה המופלאה חלק 4

בסיפורים: 1.נתינת צדקה בדרך כבוד. 2.קשוט עצמך. סיפורי חז"ל היוו מאז ומעולם מקור להקניית מידות טובות, ולהוראה כיצד לנהוג בפועל בעבודת השם. למאור וארז, שני חברים, מופיעה תיבה עתיקה שדרכה הם רואים סיפורי חז"ל מרתקים, ועל ידי הסיפורים לומדים מאור וארז לתקן את מידותיהם. כיצד ניתן לתת צדקה בדרך כבוד. ומה עשה ר' יונתן לפני שפסק במשפט בין שני בעלי דין.

הרבה שלוחים למקום

.לא יחמוד איש את ארצך - כך מבטיחה התורה כשיהודי עולה לרגל לבית המקדש, שומר הקב"ה באופן ניסי על רכושם של בני ישראל

הקיסר והתאנים

אדריאנוס הקיסר חוזר ממלחמה ומקבל תאנים מיהודי זקן. אדריאנוס משלם לו בסל מלא זהובים. אך מה קורה כאשר שכנו מחליט גם הוא להביא פירות לקיסר?

חמורו של פינחס בן יאיר

גנבים גונבים את חמורו של ר' פנחס בן יאיר. מדוע החמור מסרב לאכול? ומה יעשו בו הגנבים?

כי טוב

ישר דרך

סיפור חז"ל על צידקתו ויושרו של רב ספרא

יונת הזהב

משפטו של עשיר גאה

עשיר שהתגאה בעושרו וסירב לבוא ולהתדיין בבית דינו של רב הבין בדרך לא נעימה שכל העושר שייך לקב"ה

מעות יתומים

כספם של יתומים מופקד אצל יהודי לשמירה ,והוא נפטר. היתומים דורשים את כספם , אך בנו של השומר אינו יודע היכן הופקד הכסף.. הוא פונה אל אביו שיעזור לו מעולם האמת.

מי אומר שזו אלף

לפנים משורת הדין

סיפור חז"ל על שני סבלים שהעבירו כדי מלא ביין לרבה בר בר חנה הכד לא הגיע ליעדו, כיוון שבדרך הוא נפל ונשבר מה יעשה רבה בר בר חנה?

עצים לבית המקדש

גזירה חדשה נגזרה על היהודים בארץ ישראל: אסור להביא עצים לבית המקדש. מה יעשו היהודים כדי להערים על הגויים ולהביא קרבן העצים לבית-המקדש?

סעודתו של בר יוחני

סבלנותו של הלל הזקן

שני חברים מתערבים שלא ניתן להכעיס את הלל הזקן. הם מעמידים את הלל במבחן הסבלנות, האם יעמוד בו?

נתינת צדקה בדרך כבוד

העושר - גלגל חוזר בעולם אך גם כשעולים מעלה מעלה, צריך לדעת באיזה אופן לתת צדקה

קשוט עצמך

ליד בית דינו של רבי יונתן גר רומאי שהתעניין במשפט היהודי יום אחד הוא נקלע למשפט שדן רבי יונתן, והמקרה שעליו היה הדיון היה זהה למקרה של רבי יונתן ושכנו הרומאי מעניין כיצד יפסוק את הדין שכני הדיין - חשב לעצמו הרומאי.

פרה שומרת שבת

יהודי מוכר את פרתו לגוי,בידיעה שהפאה חרוצה ועובדת, אך כשמגיע השבת והפרה לא רוצה לזוז ממקומה הגוי משנה את דעתו , ורוצה להחזירה ליהודי,מה גרם לגוי לשנות את דעתו?

פרה אדומה

עצתו של סוחר

הפונדקאי ש"הצליח" בפעם הראשונה לשלוח יד ב - 500 זהובים של הסוחר היהודי ניסה שוב, ע"י עצה מפולפלת לסוחר היהודי לזכות בדרך ערמומית בעוד בעוד 800 זהובים אך ליהודי הפיקח היו כוונות שונות

רבי חנינא בן דוסא

רבי חנינא בן דוסא - סיפור נס על ההצלה מהערוד

רבי אלעזר והגנבים

ר' אלעזר שקוע בכל יום בלימוד התורה, ומניח את מעילו ברחוב. מה קורה כאשר שני גנבים חומדים את מעילו, ומנסים לגנוב אותו?

רב שמואל ואבלט

ראשונים כמלאכים

"אם ראשונים כמלאכים" - סיפור חז"ל על רבי ירמיה ועל רבי זעירא

ריש לקיש נחלץ לעזרה

רבי עקיבא והשודדים

"כל מה שהשם עושה, הכל לטובה" זוהי האימרה שהיתה שגורה בפי רבי עקיבא ואמונה זו פעלה, שגם בעיניו הוא זכה לראות איך שהכל לטובה

רבי יהושע ועולא

רבי יהודה בן בתירא

גוי ערמומי נהג להתחפש בכל שנה ליהודי, לעלות לרגל אל בית המקדש וליהנות מקורבן הפסח. כאשר שמע זאת ר' יהודה בן בתירא הוא הצטער מאד, ויעץ לו עצה שתבטיח כי הוא לא יוכל לאכול שנית מקורבן הפסח. מהי העצה אותה נתן ר' יהודה לגוי שבזכותה נמנעה אכילת קורבן הפסח על ידי הגוי הערמומי?

שלך ושל אחרים

סיפור חז"ל על יהודי שהשליך אבנים מתוך שדהו לרשות הרבים

נקדימון בן גוריון

רבי טרפון

הגר שרצה להתגייר

ישר דרך - בארמית

לימוד זכות

אבא תחנא - ארמית

השמן והבשם

מחרוזת האלמוגים

גביהא בן פסיסא

אהבת התורה

רבי אלעזר בן חרסום

רבי חנינא והתרנגולות

תרנגולת מביצה קשה

אלכסנדר מוקדון בממלכת אפריקה

אלכסנדר מוקדון מגיע לממלכת אפריקה. הוא נקלע למשפט בין שני אזרחים ולהפתעתו הוא מגלה שהמשפט בארצו רחוק בהגינותו לעומת המשפט בממלכת אפריקה.

אבא תחנא - עברית

חוני המעגל ונס הגשמים

חוני המעגל

סיפור המגילה עפ"י מדרשי חז"ל - חלק א

סיפור המגילה עפ"י מדרשי חז"ל - חלק ב

סיפור יציאת מצרים עפ"י מדרשי חז"ל