סיפורי חסידים

גזירת הקנטוניסטים חלק 1

קנטוניסטים - (חטופים) כינוי לילדים יהודים שנחטפו מבתיהם כדי לשרת בצבא רוסיה הצארית. בקיץ ה'תקפ"ז - (1827 למניינם) הוציא הצאר ניקולאי ה-1 פקודה המטילה על כל קהילה יהודית לספק מכסה של של צעירים בגילאים 12-25 לגיוס לצבא הרוסי. כשהקהילה לא עמדה במכסה, נשלחו חוטפים שארבו לילדים וחטפו אותם מבית הוריהם וממקומות לימודיהם. הילדים שנחטפו נותקו מסביבה יהודית ונשלחו לישובים מרוחקים, שם נמסרו לחינוך מחדש בבתי איכרים גויים עד הגיעם לגיל צבא. בסרט זה, נתלווה לישראל ושמוליק שנחטפו ונמסרו לחינוך מחדש אצל איכר גוי בשם פטרוב. הסרט מבוסס על סיפור אמיתי, מדהים ונוגע ללב, על מסירות נפשם של הילדים במשך שנתיים עד לסיום המפתיע.

גזירת הקנטוניסטים חלק 2

קנטוניסטים - (חטופים) כינוי לילדים יהודים שנחטפו מבתיהם כדי לשרת בצבא רוסיה הצארית. בקיץ ה'תקפ"ז - (1827 למניינם) הוציא הצאר ניקולאי ה-1 פקודה המטילה על כל קהילה יהודית לספק מכסה של של צעירים בגילאים 12-25 לגיוס לצבא הרוסי. כשהקהילה לא עמדה במכסה, נשלחו חוטפים שארבו לילדים וחטפו אותם מבית הוריהם וממקומות לימודיהם. הילדים שנחטפו נותקו מסביבה יהודית ונשלחו לישובים מרוחקים, שם נמסרו לחינוך מחדש בבתי איכרים גויים עד הגיעם לגיל צבא. בסרט זה, נתלווה לישראל ושמוליק שנחטפו ונמסרו לחינוך מחדש אצל איכר גוי בשם פטרוב. הסרט מבוסס על סיפור אמיתי, מדהים ונוגע ללב, על מסירות נפשם של הילדים במשך שנתיים עד לסיום המפתיע.

מידת הביטחון

שמחה בבית הכלא

ע"י קיום מצווה, הן מצוות עשה והן מצוות לא תעשה מתקשרים לקדוש ברוך הוא, ואין זה משנה מהי המצווה רבי זושא ורבי אלימלך שהושלכו לבית הכלא על לא עוול בכפם הבינו שגם במקום כזה ניתן לקיים מצוות לא תעשה ולהיות קשורים לבעל הרצון ועל זה הם יצאו בריקוד שמח

הוכח תוכיח

ר' אלימלך וזושא, שני האחים הצדיקים נותנים דוגמא אישית כיצד ניתן להוכיח יהודי, מבלי לבייש אותו

משפט צדק

ר' שמואל, בעל מפעל לייצור יי"ש, מואשם בעבירה חמורה -הונאת ממשלת רוסיה. איוון וסשה, שני גויים שבעצמם גנבו יי"ש מהמפעל, מעלילים על ר' שמואל עלילה זדונית כאילו הוא אילץ אותם לגנוב יי"ש כדי לרמות ולא לשלם מס. ר' שמואל נאסר, משפחתו משחררת אותו בערבות עד למשפט והוא נוסע ישר מתא המעצר אל האדמו"ר המהר"ש. האדמו"ר נותן לו עצה וברכה. יום המשפט מגיע. העדויות ודברי הקטגור אינם נותנים הרבה סיכויים לר' שמואל, אך כשהשופט עומד לפסוק את גזר הדין... "משפט צדק" סרט עלילתי מרתק.

כמה מטבעות עלובות

הרבי מקוצק שולח חסיד לעשיר גדול כדי שיסייע לו עבור חתונת ביתו. ואז... דבר שנראה כל כך בטוח הופך לעוגמת נפש גדולה, כיוון שהעשיר רצה ללמד את החסיד הוראה בעבודת השם.

ללא מילים

בשתיקה ניתן לפעמים להשיג יותר מאשר בדיבור רב העיר הגיע לביקור בעסק של אחד מעשירי העיירה במהלך הביקור לא הוציא הרב הגה מפיו אחרי שתיקה ארוכה סימן הרב לעוזרו שהם צריכים ללכת העשיר שלא יכול היה להתאפק ביקש הסבר הגיוני לשתיקה הזו

שואב המים

הבעל שם טוב מראה לחסידיו, מהי כוחה של אמונה ושמחה של שואב מים פשוט.

מחירה של בלורית

הרבי שלי

יין כשר לפסח

אחרי שלוש שנות עבודה מחוץ לבית, חוזר משה המלמד לפני פסח כדי לחגוג את ליל הסדר עם בני משפחתו. מרדכי סוחר היין מצרף אותו לעגלתו בדרך לעיירת מגוריהם. בערב שבת הם חנו במלון, ומשה החביא את כל כספו שהרוויח במשך שלוש שנים, בעגלה של מרדכי, בין החביות הגדולות שהיו מלאות ביין כשר לפסח. במוצאי שבת, הופתע משה לגלות שצרור כספו נעלם. החשד נפל על מרדכי סוחר היין, אך לא היו לכך שום הוכחות. בצר לו פנה משה לרב לנדא. מה פסק הרב לנדא? והאם הצליח לגלות מי גנב למשה את הכסף? זאת תוכלו לראות בסרט "יין כשר לפסח"

שמחה בבית המעצר

קר לעשיר הקמצן

יהודי שייך רק למחלקה ראשונה

בזכות הרפש

השבת אבידה של רבי זושא

רבי שמואל והמכשפים

נסתרות דרכי הרב

מה המיוחד ביהלום זה

למי שייכת האדמה

המכתב המסתורי

על מה אתה מתגאה

שירה מתוך ייסורים

על חבל דק

ציפוי הכסף

ביתו של אברהם, יהודי פשוט, היה פתוח בפני כל אורח. בחפץ לב וביד רחבה הוא אירח את כולם. אולם כאשר הוא התעשר בזכות ברכתו של הרבי, הוא הפסיק לקבל אורחים וקפץ את ידו. כאשר שמע הרבי כיצד נוהג אברהם אחרי התעשרותו, הוא הצטער מאוד, ולימד אותו לקח חשוב בעזרת מראה...

תפילה לעני

שאול, גביר העיירה, חשקה נפשו להיות חזן בימים הנוראים, בעיירה בה הוא גר. הוא הודיע לגבאי בית הכנסת, כי הוא יהיה החזן בימים הנוראים, ולא הועילו להם כל טענתם נגדו שהוא אינו מתאים. הם ידעו כי שאול גם גביר וגם אלים, אז הם נאלצו לבקש את עזרתו של רבי מאיר מפרמישלאן. האם הצליח רבי מאיר לשכנע את שאול הגביר לזנוח את רעיונו? את זה תוכלו לראות בסרט מרתק: תפילה לעני

הסבא משפולי

הסבא משפולי התארח בשבת בפונדק של יהודי ועימו התארח יהודי נוסף. ביום ראשון נפרדים הסבא משפולי והאורח הנוסף מבעל הבית, כאשר האורח השני לוקח עימו גביע כסף ללא ידיעת בעל הבית. בעל הפונדק רודף אחריהם , והאורח מפקיד את תיקו בידי הסבא משפולי ונעלם. כאשר נתפש הסבא משפולי ובידו התיק עם הגניבה, לא מועילות טענותיו שהוא חף מפשע, והוא מושלך לכלא בעוון גניבה. בכלא, בין פושעים, מנסה הסבא משפולי להבין למה הוא נשלח למקום כזה, ומה השליחות שעליו למלא בין כותלי הכלא. עלילה מרתקת וחינוכית מבית היוצר של "ניצוצות של קדושה"

החייט המברך

יעקב ,חייט לשעבר , הנראה כמשוגע, מקבץ נדבות, מברך אנשים וברכתו מתקיימת. כאשר מתפרסם בעיירה שברכותיו מתקיימות, הוא נקרא אל הבעש"ט, לברר מהיכן הוא קיבל כוח לברך. ואז, נגלה אל הבעש"ט סודו המופלא. מיהו יעקב החייט המברך? בזכות מה הוא זכה כי ברכותיו יתקיימו? על זאת ועוד תוכלו לראות בסרט החייט המברך

חרדה כדאית

שני סוחרים יהודים ,מצליחים ויראי שמים, יוצאים לעולם הגדול ועושים עסקים ברחבי רוסיה. אולם, אט אט מבלי שהם שמים לב, הם מקילים בקיום המצוות, עד שהם מתירים לעצמם ללא היסוס, להזמין אוכל לא כשר. בעל הפונדק מוודא שזהו רצונם ואז, הוא אוסר אותם ומודיע להם שהם נפלו בפח, כי פרנסתו משדידת אורחיו ולאחר מכן הוא חייב להרוג אותם. המצב אליו הם נקלעו נפל עליהם כרעם ביום בהיר, והם מתחרטים על כל ההתדרדרות שלהם בקיום התורה והמצוות. הסרט מבוסס על סיפור אמיתי אודות אדמו"ר הזקן-ר' שניאור זלמן מליאדי.

בור כרה ויחפרהו

לפני שנים רבות , בממלכה רחוקה, חי מלך שהחליט לרדת מכס מלכותו, ללבוש בגדי איש פשוט, ולבדוק מהם צרכי העם, מחשבותיו ורצונותיו. בדרכו הוא פגש בקבצן משונה, שבכל פעם שהוא העניק לו נדבה הוא אמר לו: "כל מה שאדם עושה, בין אם טוב, ובין אם רע , לעצמו הוא עושה". החליט המלך לבדוק את דבריו, והעניק לו מגש עם עוף מורעל. למי ניתן העוף המורעל? וכיצד התאמתו דברי הקבצן, את זאת ועוד , תוכלו לראות בסרט, "בור כרה ויחפרהו".

אתה הראת

פונדקאי יהודי ובני משפחתו מושלכים לבור, לאחר שלא שילמו את חובם לפריץ. הפריץ מאיים כי אם לא ישולם החוב עד ערב יוה"כ בי המשפחה יוצאו להורג. החוב, על סך 500 רובל, והזמן הקצר שנותר הופכים את המשימה לבלתי אפשרית. ר' שמואל, מתגייס למשימה והופך עולמות כדי להציל את המשפחה היהודית, מה הצליח ר' שמואל לעשות בארבעים ושמונה השעות עד כל נדרי? ומה עלה בגורל המשפחה?

חביות הדבש

וסף, סוחר בחביות דבש, מגיע לעיירה, כדי למכור את סחורתו, אולם אז מגלה כי מחיר הדבש ירד פלאים. הוא מחליט לשים למשמרת את חביות הדבש, אצל חברו יצחק, עד שיעלה מחיר הדבש. אך לאחר זמן, כאשר הוא בא לקחת אותן, הוא מגלה לתדהמתו כי חברו נפטר, ובניו לא יודעים מאומה על ההסכם ביניהם.. יוסף, פונה אל רבי לוי יצחק מברדיצוב, שזה עתה החל את כהונתו כרב העיר, שיפסוק ביניהם. רבי לוי יצחק עומד בפני דילמה קשה, אך אז, מבזיק במוחו של יוסף זכרון שמאיר את הכל באופן אחר לגמרי. סיפור חסידי שמראה כי הקב"ה מנהיג את עולמו באופן מושלם......

אמריקה אינה שונה

בשנת ת"ש, (1940) הגיע האדמו"ר יוסף יצחק מליובאוויטש לגור בארה"ב. כעשר שנים לפני כן בשנת תרפ"ט הגיע הרבי למסע שנקרא ביקור שיקגו. מצב היהדות בארה"ב בתקופה ההיא היה קשה ביותר, כמעט ולא היו ישיבות, היה קשה מאוד לשמור שבת, ויהודים רבים שכחו את מורשת בית אבא, בהגיעם לאמריקה. כאשר הרבי הגיע לארצות הברית, ביקורו עשה רושם עז, אלא שיהודים אמרו לו בתמימות: רבי, אמריקה שונה, הם התכוונו שכאן אי אפשר להיות יהודי "מהסוג הישן" הרבי הכריז "אמריקה אינה שונה". גם באמריקה ניתן להיות יהודי נאמן. על רקע תקופה זו מתרחש סיפורנו.

פסק דין מעולם העליון

לשם כך שלחתיך

תפילה תמימה

חתן וכלה בתוך הסירים

ר' גרשון, חסיד של הרבי הצמח צדק, מבקש להכנס ליחידות. מפעל הסירים שלו סיפק סירים לצבא רוסיה, ולאחר שנמצא אי התאמה בין משקל הסירים לבין כמות הנחושת שהוא קיבל, הוא מואשם בהונאת הצבא הרוסי, ועלול להיות נידון לשליחה לגלות בסיביר.....אולם הרבי לא יכול לקבל את פניו. בנו הקטן של הצמח צדק, שומע מר' גרשון את מצוקתו, ומבקש ממנו שלוש מטבעות. מה עלה בגורלו של ר' גרשון, וכיצד כל זה קשור לחתן וכלה בתוך הסירים?

רבי יוסף שור

נשמות גבוהות

בזכות התמימות

המחזר על הפתחים

התרנגול הכשר

מטבע נחושת

קבוצת חסידים הגיע לשבת לרבי מרדכי מטשרנוביל. בסיום השבת המרוממת, כאשר החסידים באו לקבל מהרבי את ברכת הדרך, נשאל אחד החסידים לגבי סדר היום שלו במהלך השבוע. החסיד השיב שהוא רץ מוקדם בבוקר כדי להספיק כמה עסקים דחופים ואחרי זה הוא הולך להתפלל. הרבי הסביר לחסיד את הטעות בהנהגתו ע"י משל מרתק.

בן המלך והמגפיים

המרדף אחרי הצדיק

האבידה שלו/א נמצאה

הפריץ איבד ארנק, יהודי ישר שהחזיר את האבידה, מצא את עצמו עומד לתביעה משפטית על שהחזיר רק 1000 רובל במקום 2000 רובל שהיו בארנק, לפי טענתו של הפריץ. המצב היה נראה אבוד, עד שבאה עצה חכמה של רב הקהילה.

כרטיס הגרלה

שומע תפילת כל פה

הקמצן הנדיב

שלושה דיני תורה

נתן הגביר, שהיה ידוע בקמצנותו, נפטר. בניו רוצים לקבור אותו, אך נדרשים לשלם סכום מופקע עבור קבורתו. הם הולכים להתדיין בפני רבי לוי יצחק מבארדיטשוב על הסכום הנדרש. רבי לוי יצחק מפתיע את הנוכחים ומספר להם את סיפורו המרגש של' ר' נתן "הקמצן", שאיש לא הכירו בחייו. סיפור חסידי על מתן בסתר וגמילות חסד אמיתית.

שמואל מונקס והחמין

והוא יכלכלך

משה הקטן ומשה הגדול

בדרך לכבשן האש

הזדמנות אחרונה

הכסף שלי אצלך

סע מהר הביתה

יי"ש בגבול

כופר נפש

קופסת טבק

גבעול הקש

מכתב ריק

פרוטה אחת פחות

ללא משוא פנים

שמואל שטן

ישועה מן השמיים

תפרים של חן