סרטי טבע

גייזר

דוב

סרט טבע על הדוב

האריה

סרט טבע על האריה

הפרה

סרט טבע על פרה

הר געש

סרט טבע על הר געש

השועל

סרט טבע על שועל

כולם בחכמה עשית 01

מראה בעלי החיים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את עומק חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות בעלי החיים דרך עבודת השם, כמו צניעות מחתול, גזל מנמלה ועוד... בפרק זה נלמד על: פרה, כבש, ותרנגול. תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 02

מראה בעלי החיים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את עומק חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות בעלי החיים דרך עבודת השם, כמו צניעות מחתול, גזל מנמלה ועוד... בפרק זה נלמד על: יעל, ג'ירף, גנו, ראם, ותאו. תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 03

מראה בעלי החיים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את עומק חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות בעלי החיים דרך עבודת השם, כמו צניעות מחתול, גזל מנמלה ועוד... בפרק זה נלמד על: הברדלס, האריה, הערוד, הנחש, והפיל. תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 04

מראה בעלי החיים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את עומק חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות בעלי החיים דרך עבודת השם, כמו צניעות מחתול, גזל מנמלה ועוד... בפרק זה נלמד על: גמל, זברה, שועל, נמר, וצבי. תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 05

מראה בעלי החיים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את עומק חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות בעלי החיים דרך עבודת השם, כמו צניעות מחתול, גזל מנמלה ועוד... בפרק זה נלמד על: קרנף, צב, זאב, היפופוטם, יחמור, שפן סלע, קוף, וקיפוד. תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 06

מראה בעלי החיים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את עומק חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות בעלי החיים דרך עבודת השם, כמו צניעות מחתול, גזל מנמלה ועוד... בפרק זה נלמד על: דגים, סוסון ים, כריש, ואלמוגים. תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 07

מראה בעלי החיים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את עומק חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות בעלי החיים דרך עבודת השם, כמו צניעות מחתול, גזל מנמלה ועוד... בפרק זה נלמד על: נשר, חסידה, עיט, דוכיפת, יען, בז אדום, ועוד... תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 08

מראה בעלי החיים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את עומק חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות בעלי החיים דרך עבודת השם, כמו צניעות מחתול, גזל מנמלה ועוד... בפרק זה נלמד על: יונה, עגור אפור, שרקרק, שקנאי, אווז, פלמינגו, ברווז, וטווס. תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 09

מראה בעלי החיים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את עומק חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות בעלי החיים דרך עבודת השם, כמו צניעות מחתול, גזל מנמלה ועוד... בפרק זה נלמד על: דב, נמר, סוס, אלפקה, פינגווין, ועז. תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 10

מראה בעלי החיים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את עומק חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות בעלי החיים דרך עבודת השם, כמו צניעות מחתול, גזל מנמלה ועוד... בפרק זה נלמד על: נמלה, כלב, דבורה, פרפר, דו חיים, וחתול. תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 11

"כי האדם עץ השדה." מראה הצמחים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את גודל חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות הצמחים והעצים דרך עבודת השם. בפרק זה נלמד על: שבעת המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל. תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 12

"כי האדם עץ השדה." מראה הצמחים ותכונותיהם אינו מקרי, כשמתבוננים בעולמם המופלא, רואים את גודל חכמתו של הבורא יתברך שטבע בבריאה. חז"ל מורים לנו כיצד אפשר ללמוד מתכונות הצמחים והעצים דרך עבודת השם. בפרק זה נלמד על: הצומח. תפקידם בבריאה, תכונותיהם, ועניינם בעבודת השם. בליווי סיפורים ואגדות חז"ל.

כולם בחכמה עשית 13

לוויתן

מה רבו מעשיך ה' - פרק 1

מה רבו מעשיך ה' - פרק 2

פינגווין

קנגרו

שלג

מדבר

קרח

בננות

מתוך רכבת המצוות