סרטים בארמית

  • ישר דרך - בארמית
  • אבא תחנא - ארמית