הפקיה והמחרוזת

הפקיה והמחרוזת הפקיה המוסלמי , מחפש כבוד מבני עמו ולכן טוען כי בכל יום שישי הוא עולה למכה וחוזר חזרה. מובן כי דבר זה הוא בלתי אפשרי, והוא מוצא פתרון מחוכם לתעתע באנשים. אולם כאשר הוא רואה את ילדי ישראל צוחקים, הוא הולך לפחה וטוען כי ילדי ישראל צוחקים על המוסלמים וצריכים להיענש. קבוצת ילדים יהודיים נאסרת. ור' שמואל פרחי נחלץ לעזרתם, בעזרת מעשה מתוחכם, ומבטל את מזימתו של הפקיה.
יגאל ואיילת הושיאר
לא